Eğitim ve Gelişim Planlama

Dalan Kimya, insan kaynağına değer katan, gelişimi sürekli kılan ve gelişimi bir yatırım aracı olarak gören vizyonu ile eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Eğitim ve Gelişim Planlama ile amacımız, çalışanlarımızın hem bugünkü hem de geleceğe yönelik performans ve gelişimlerini destekleyecek iş ortamını yaratmaktır. Eğitim ihtiyaç planlaması, kurumun hem iş sonuçlarına ve hem de hedeflerine ulaşmasını destekleyecek şekilde yapılmaktadır.

İnsan Kaynağı hiç kuşkusuz en değerli varlığımız ve bu kaynağımızın bilgi, beceri ve yetkinlikleri ise en önemli rekabet avantajlarımızdandır. Bu doğrultuda, çalışanlarımızın işe alım tarihinden itibaren oryantasyon ile başlayan gelişim süreci, yıllık Eğitim Kataloğu ile de kişisel bazda kariyerinin her adımında desteklenerek devam etmektedir.